Under mer än 50 år har jag samarbetat med svensk tillverknings och designindustri. Dessa följande signifikanta exempel på egen formgivning blir indirekt också en del av de senaste 50 årens svenska designhistoria genom tidstypiska uttryck i färg och form.

Ett tack till fabrikanter och kollegor på White arkitekter som hjälpt mig att förverkliga mina idéer.

During more than 50 years I have collaborated with the Swedish manufacturing and design industry. These following significant examples of my own design, indirectly also become part of the past 50 years of Swedish design history through period-typical expressions regarding functions, color and shape.

A thank you to the manufacturers and colleagues at White architects who helped me realize my ideas.

/

Wikipedia: Olle Anderson designer

OA Olle Andersson.jpeg

Bilder